Sečnja in spravilo lesa
Odkup lesa
Prodaja lesa
Gojenje gozdov
Prevozi lesa
Gradnja gozdnih prometnic
Upravljanje z gozdovi

Dobrodoši

Gozdarska zadruga Ormož z.b.o.

Preberite si

naše glavne naloge

  • Odkup gozdnih lesnih sortimentov
  • Posek in spravilo lesa
  • Prodaja oblega lesa in drv
  • Kamionski in traktorski prevozi lesa
  • Negovalna dela v gozdovih
  • Gradnja gozdnih vlak in cest
  • Obrezovanje dreves iz dvigala in zahtevna podiranja dreves
  • Zastopanje lastnikov gozdov
  • Dolgoročno upravljanje z gozdovi fizičnih in pravnih oseb
  • Organizacija izobraževanja iz področja gozdarstva in varstva pri delu v gozdu